Zájmové kroužky 2016/17

 • Aerobik 3. - 5. tř., Mgr. Iveta Sedláčková pátek 12:45 - 13:45
 • Aerobik 1. - 2. tř., Mgr. Kateřina Sobotková středa 11:45 - 12:45
 • Basketbal 5. - 9. tř., Mgr. Iveta Sedláčková středa 12:45 - 13:45
 • Sportovní hry 3. - 5. tř., Mgr. Eliška Kopřivová 1. skupina středa 11:25 - 12:25
 • Sportovní hry 3. - 5. tř., Mgr. Miroslava Kalábová 2. skupina středa 12:45 - 13:45
  skupiny dle zájmu
 • Sportovní hry 1. - 2. tř., Mgr. Marcela Čumpelíková 1. skupina čtvrtek 12:00 - 13:00
 • Sportovní hry 1. - 2. tř., Mgr. Julie Útratová 2. skupina čtvrtek 12:00 - 13:00
  skupiny dle zájmu
 • Informatika (2. stupeň), Eva Konývková čtvrtek 14:45 - 15:45
 • Informatika (1. stupeň), Eva Konývková středa 12:45 - 13:45
 • Atletika, Mgr. Iveta Sedláčková 5. - 9. třída - úterý nebo čtvrtek 14:45 - 16:00
 • Výtvarný kroužek 1. - 2. tř., Mgr. Dagmar Mondoková úterý 1x za 14 dní/2 hod 11:45 - 13:45
 • Ruský jazyk, Mgr. Zdeňka Voděrková pátek 12:45 - 13:45
 • Angličtinka 1. - 2. tř., Mgr. Zdeňka Voděrková úterý 12:20 - 13:20
 • Konverzace v angličtině 2. stupeň, Bc. Veronika Pospíšilová pátek 12:45 - 13:45
 • Stavba a programování modelů samohybných robotů, Ing. Pavel Voděrek
  středa 12:50 - 13:50
  Žáci si osvojí základní koncepty programování a řízení robotických strojů.
  Podrobné informace

 • Taneční kroužek pro 5. - 9. tř., Mgr. Jolana Nezbedová středa 12:50 – 13:50 (sokolovna)
  taneční průprava
  protahování, posilování
  základy disco dance, street dance, show dance
  secvičení jednoduché choreografie
 • Kroužky začínají od 1. 10. 2016. Cena je 150 Kč za měsíc. Účast na kroužku je závazná, nevyužité předplatné se nevrací. První platbu ve výši 600 Kč (říjen – leden) je třeba zaplatit do konce října. Druhé předplatné (únor – květen) ve výši 600 Kč se platí v únoru 2017.

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41 Dobrovice

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O...

Schůzka budoucích prvňáčků

Základní škola a mateřská škola Dobrovice Vás zve na schůzku budoucích prvňáčků, která se uskuteční v úterý 30....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz