Školní jídelna

SOS a SOU Mladá BoleslavJÍDELNÍ LÍSTEK

21.8. - 25.8.
28.8. - 1.9.

při Základní škole a mateřské škole v Dobrovici

Zřizovatel: Městský úřad Dobrovice
Provozovatel: Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Vedoucí ŠJ: Zdena Mattová
Hlavní kuchařka: Iva Richtrová

Telefon: +420 326 398 231
E-mail: zdena.mattova@seznam.cz

Školní jídelna v Dobrovici zabezpečuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců školy a důchodců, kteří pracovali ve školství. Denně se vaří 450 – 500 obědů, 100 přesnídávek a svačin.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107 ze dne 25.2.2005/Sb., vyhláškou č. 84 ze dne 14.2.2005/Sb. o závodním stravování v příspěvkových organizacích a hygienickými předpisy (vyhláška č. 137 ze dne 17.3.2005/Sb.).

Stanovení cen obědů

Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., přičemž se za školní rok považuje období od 1. 9. v daném roce do 31. 8. následného kalendářního roku.

 • 1. kategorie děti 3 - 6 let (mateřská škola) 31 Kč
  (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • 2. kategorie děti 7 - 10 let (mateřská škola) 35 Kč
  (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • Děti 7 - 10 let 21 Kč
 • Děti 11 - 14 let 23 Kč
 • Děti 15 let a více 25 Kč
 • Dospělí 26 Kč
 • Bývalí zaměstnanci školství 55 Kč

Výdej a odhlašování obědů

 • Doba výdeje obědů 11.00 - 13.00 hodin.
 • Odhlašování obědů do 7 hodin ráno odhlašovaného dne

Placení stravného

 1. Bezhotovostním způsobem. Rodiče platí obědy formou inkasa ze svého sporožirového nebo bankovního účtu na sběrný účet školní jídelny SBÚ 0100157531/0800.
 2. Zcela výjimečně hotovostním způsobem.
 • Záloha stravného se strhává měsíc dopředu, každého 20. v měsíci.
 • Peníze za odhlášené obědy se vrací 2x ročně, vždy v únoru a v červenci na uvedený účet.

Stravování v době nemoci

 • Žák může odebrat stravu pouze první den nemoci. Další dny musí obědy odhlásit.
 • Strávníci jsou přihlášeni trvale. Veškeré změny musí nahlásit v kanceláři ŠJ (změna účtu, ukončení stravování, nepřítomnost ve škole apod.).

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41 Dobrovice

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O...

Schůzka budoucích prvňáčků

Základní škola a mateřská škola Dobrovice Vás zve na schůzku budoucích prvňáčků, která se uskuteční v úterý 30....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz