Zápis do první třídy

Vloženo: 21.1.2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax 326398338-9

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Dobrovice oznamuje, že  z á p i s  dětí, které mají zahájit školní docházku od 3. září 2018, se bude konat v budově I. stupně ZŠ v Komenského ulici v Dobrovici.

ve středu            11. dubna 2018        v době od 13.00 do 17.00 hodin

ve čtvrtek           12. dubna 2018        v době od 13.00 do 17.00 hodin

 

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Děti narozené později budou ve školním roce 2018/2019 zapsány pouze na žádost rodičů a po posouzení školní zralosti poradenským zařízením a odborným lékařem.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přicházející s dítětem k zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok, předloží u zápisu žádost doloženou doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Děti, které se nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, omluví rodiče u vedení školy. Náhradní termín zápisu bude 26. dubna 2018 od 13.00 do 15.30 hodin.

 

                                                                                              Ing . Jana Čejková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (soubor pdf) 

Žádost o odklad školní docházky (soubor pdf)


Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz