Zápis do první třídy

Vloženo: 21.1.2018

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 29441 Dobrovice,

tel.fax 326398338-9

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Dobrovice oznamuje, že  z á p i s  dětí, které mají zahájit školní docházku od 3. září 2018, se bude konat v budově I. stupně ZŠ v Komenského ulici v Dobrovici.

ve středu            11. dubna 2018        v době od 13.00 do 17.00 hodin

ve čtvrtek           12. dubna 2018        v době od 13.00 do 17.00 hodin

 

Do 1. ročníku se zapisují děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012. Děti narozené později budou ve školním roce 2018/2019 zapsány pouze na žádost rodičů a po posouzení školní zralosti poradenským zařízením a odborným lékařem.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přicházející s dítětem k zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok, předloží u zápisu žádost doloženou doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Děti, které se nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, omluví rodiče u vedení školy. Náhradní termín zápisu bude 26. dubna 2018 od 13.00 do 15.30 hodin.

 

                                                                                              Ing . Jana Čejková, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (soubor pdf) 

Žádost o odklad školní docházky (soubor pdf)


Pozvánka

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 ...

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41 Dobrovice

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz