Pokyny pro stravování ve školní jídelně, přístupový a docházkový systém školy

Vloženo: 17.9.2017

S účinností od 1. 10. 2017 platí změna programu řízení provozu školní kuchyně. Z tohoto důvodu dochází i ke změnám při nákupu, odběru a odhlašování stravy.

Elektronický přístupový systém pomáhá zabezpečit větší bezpečnost žáků, napomáhá zabezpečit majetek školy a žáků. Jádrem řešení je přístup žáků a zaměstnanců školy pomocí čipů. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu cizím osobám.

 

Všeobecné pokyny

1.   Veškeré objednávání a výběr stravy budou strávníci provádět prostřednictvím bezkontaktních čipů, ten jim též umožní vstup do budovy a registraci v systému Bakalář. Zákonní zástupci i vyučující budou mít přehled o vstupu a odchodu žáků do budovy, jejich registraci v systému.

2.   Při převzetí čipu je nutno uhradit zálohu 120,- Kč. Záloha je vratná, ale pouze v případě, že čip bude vrácen po ukončení stravování nepoškozen.

3.   Každý obdrží s čipem i přihlašovací údaje pro objednávání po internetu (z PC, tabletu či telefonu s operačním systémem Android)

 

Jméno: ……………………………

www:        www.strava.cz

jídelna:     3750

uživatel: ……………………….

Heslo: ………………………….

Heslo a nastavení zasílaných zpráv lze dodatečně změnit na www.strava.cz

 

 

Možnosti úhrady 

1.   Inkasním způsobem (nutno platit nejpozději do 25. dne v měsíci před zahájením stravovacího období).

2.   Hotově v kanceláři školní kuchyně (v mimořádných případech).

 

Výše platby

Zálohová, kdy zaplacená částka je vyšší než měsíční stravné 

 

Objednání stravy

Stravu lze také objednat prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz. Číslo naší školní jídelny je 3750.

 

Úpravy a odhlašování stravy v daném měsíci

1.   Změny v objednávkách je možno provádět do 13.00 hodin předchozího pracovního dne. Na změny provedené po tomto čase nebude brán zřetel. Veškeré úpravy a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím internetu.

2.   Výběr obědů ze dvou jídel je možný 48 hodin předem.

3.   V případě, že si neoznačíte číslo oběda, platí oběd číslo 1.

4.   Ve výjimečných případech se odhlašuje do 7.00 hodin telefonicky 326 398 231 či emailem: zdena.mattova@seznam.cz.

5.   Vyúčtování stravného (vratky stravného) bude prováděno žákům k 30. 6. běžného roku.

 

V případě, že děti nebudou mít zaplacené obědy, oběd jim vydán nebude.

 

Odběr stravy

Každý strávník musí při odběru stravy prokázat, že má stravu řádně zaplacenou a přihlášenou. Toto provede přiložením čipu ke čtečce čipů, která vyhodnotí, zda může být strava vydána. Tato čtečka je umístěna u výdejního okénka kuchyně.

 

Ztráta čipu

Ztrátu čipu žák neprodleně nahlásí v kanceláři ŠJ nebo kanceláři školy. Ve ŠJ dostane náhradní stravenku. Čip si musí znovu zakoupit (v kanceláři školy), neboť bez něj nebude možný přístup do budovy a evidence v systému Bakalář.

 

Žáci 3. – 9. ročníku se naučí systém objednávání v hodinách informatiky nebo od svých třídních učitelů. Rodiče dětí 1. – 2. tříd budou postupovat dle daných instrukcí.

 

Přístup cizích osob (rodiče, návštěvy)

Všechny návštěvy vstupují do školy vchodem pro žáky. Tyto osoby pomocí zvonku umístěného u dveří kontaktují kancelář či ředitelnu školy a oznámí, za kým přišli na jednání.

                                                                                   Ing. Jana Čejková

                                                                                      ředitelka školy

 

Objednávání a odhlašování stravy internetem


Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz